Elektroniczny Obieg Dokumentów

   Elektroniczny obieg dokumentów

 

Moduł Elektroniczny obieg dokumentów (EOD) udostępnia funkcjonalność umożliwiającą realizację elektronicznego obiegu dokumentów przy wykorzystaniu interfejsu użytkownika w postaci aplikacji WWW. System wykorzystuje efektywne mechanizmy odczytu, edycji, wyszukiwania oraz przekazywania dokumentów wewnątrz struktury organizacji.

W zakresie usług biznesowych, EOD wspiera pełen cykl życia dokumentu poczynając od jego tworzenia z użyciem standardowych szablonów, poprzez proces akceptacji i podpisu elektronicznego, aż po wysyłkę do klienta. System tworzy bezpieczne archiwum dokumentów przechowywanych w formie elektronicznej (dowolne typy plików, np. TIFF, DOCX, PDF). Podczas procesów skanowania dokumenty mogą zostać przetworzone do postaci tekstowej dzięki integracji z systemem OCR.

Głównym zadaniem modułu elektronicznego obiegu dokumentów jest wsparcie procesów wymiany i przechowywania informacji, zarządzania zadaniami (sprawami) w organizacji, a także - poprzez włączony moduł Workflow - automatyzacja procesów przepływu pracy.


W zależności od potrzeb i wymagań organizacji, można uzyskać różną funkcjonalność dzięki instalacji takich modułów, jak:

Obsługa klienta internetowego

Głównym zadaniem modułu jest umożliwienie klientom kontaktu z organizacją w zakresie przekazywania dokumentów/wniosków drogą elektroniczną. Użytkownicy mogą składać różnego rodzaju dokumenty przy użyciu podpisu kwalifikowanego, jeśli w danej korespondencji taki jest wymagany. W zakresie konta klienta zewnętrznego dostępna jest SKRZYNKA dokumentów wysłanych/odebranych/roboczych, zaś same dokumenty można grupować w SPRAWY, co pozwala na łatwiejsze monitorowanie historii korespondencji dotyczące konkretnego zagadnienia. Dostęp do konta można udzielić innym użytkownikom (pełen lub ograniczony – dokumenty do podglądu) co powoduje, że ten moduł może być wykorzystywany jako skrzynka firmowa do formalnego kontaktu obustronnego pomiędzy organizacją a klientami.

Dokumenty wysłane do organizacji są przyjmowane w ramach standardowego procesu rejestracji korespondencji (metadane dokumentu są automatycznie uzupełniane z danych przesyłki). W ramach procesu wysyłki można podpisać dokument (np. wezwanie do korekty faktury) i przekazać klientowi  (zamiast wysyłać kurierem lub faksem). Standardowy komponent tego modułu do weryfikacji podpisu elektronicznego pozwala wówczas odbiorcy na weryfikację podpisu, a to gwarantuje wiarygodność korespondencji. Dodatkową funkcjonalnością jest możliwość sprawdzenia statusu obsługi danego dokumentu np. oczekuje na przyjęcie, w trakcie rejestracji, przyjęty.

Kancelaria

 • rejestracja korespondencji przychodzącej na nośniku danych,
 • rejestracja korespondencji przychodzącej z ePUAP,
 • rejestracja korespondencji przychodzącej składanej poprzez formularze elektroniczne udostępnione na Portalu Usług Elektronicznych,
 • rejestracja korespondencji przychodzącej pocztą elektroniczną,
 • obsługa przesyłek wychodzących,
 • proces akceptacji dla pism wychodzących,
 • proces dekretacji dla pism przychodzących i wychodzących,
 • OCR dokumentów papierowych;
 • łatwy dostęp do dokumentów (kontrola wersji, uprawnienia do funkcji i obiektów);
 • wydajne mechanizmy wyszukiwania (po atrybutach i pełnotekstowe);
 • obsługa spraw i zadań;
 • prowadzenie metryk spraw i dokumentów;
 • obsługa podpisów kwalifikowanych, niekwalifikowanych oraz podpisywania profilem zaufanym;
 • prowadzenie folderów publicznych i prywatnych;
 • prowadzenie kalendarzy publicznych i prywatnych;
 • realizowanie zadań dla dowolnej ścieżki biznesowej w tzw. trybie ad hoc.

Workflow

 • realizacja procesów biznesowych w oparciu o silnik workflow;
 • dostarczenie procesów dedykowanych, takich jak np. proces obsługi mandatów, wniosków urlopowych (zapewniona integracja z systemem HR), obsługi delegacji, zaopatrzenia, obsługi płatności faktur, itp.;
 • dostarczenie procesów ogólnych;
 • śledzenie instancji procesu wraz z obsługą funkcji przekazania, wstrzymania, zakończenia.

Obsługa pełnej automatyzacji dedykowanych procesów biznesowych wymaga zamodelowania konkretnej ścieżki biznesowej i zaimplementowania jej w systemie.

Procesy są wizualizowane w postaci diagramów poprzez czytelny i wygodny interfejs graficzny.


Archiwizacja

 • prowadzenie składów chronologicznych;
 • prowadzenie archiwum cyfrowego dokumentów i spraw;
 • prowadzenie cyklu życia dokumentu od przyjęcia do wybrakowania.

Korzyści

 • Lepsza kontrola procesów poprzez standaryzację metod działania
 • Zwiększone bezpieczeństwo i lepsza ochrona danych
 • Możliwość bieżącej kontroli stanu i czasu obiegu dokumentu oraz efektywności poszczególnych użytkowników
 • Komfort pracy dzięki wygodzie użytkowania
 • Efektywne zarządzanie dokumentami
 • Możliwość łatwego definiowania ścieżek obiegu dokumentów
 • Skrócenie czasu poświęconego na wyszukiwanie dokumentów
 • Zmniejszenie ryzyka występowania błędów
 • Stały dostęp do archiwum dokumentów
 • Obniżenie kosztów dzięki oszczędności artykułów biurowych
 • Zmniejszenie ryzyka związanego z ewentualnym zagubieniem dokumentów w wersji papierowej

Dodatkowe informacje:

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies w celach analitycznych. Korzystanie bez zmian ustawien przegladarki oznacza zgode na wykorzystywanie technologii cookies i zapisywanie ich w pamieci Panstwa urzadzenia. Ustawienia cookies mozna zmienic na poziomie swojej aplikacji. Informacje o cookies: Polityka prywatnosci.

Akceptuje cookies z tego serwisu.

EU Cookie Directive Module Information